Personvernerklæring

Personvernerklæring

 
1  Innledning 
Norena Presenning AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.  
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.  
Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Norena Presenning AS, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

 
2  Hvilke personopplysninger har vi om deg 
Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg: 
Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller bestiller produkter fra oss, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.  
Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper produkter fra oss, som hva du har kjøpt og faktureringsinnformasjon.  Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto.  
Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med Norena Presenning AS, som eposter sendt mellom oss.  
Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside  som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.  
Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette. 
  
3  Hva bruker vi personopplysningene til 
Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:  
Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside  til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i.  
Gjennomføre bestillinger i vår nettbutikk: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av produkter, bl.a. for å sende deg varene, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.  
Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon, for at du kan se din kjøpshistorikk.  
Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold. 
Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg. 
Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre produkter og eventuelle kampanjer på våre produkter. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette. 
Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.  
Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.  
Det rettslige grunnlaget for formål 5 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss.

 
4  Hvem deler vi personopplysninger med 
Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern. 
Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd. 
Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke. Dette vil i Norena Presenning sitt tilfelle utelukkende være til leverandører av administrative tjenester. Vi vil ikke dele dine opplysninger med firmaer som vil bruke dine opplysninger til å fremme andre varer eller tjenester.  
Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

  
5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger 
Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger: 
Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen. 
Kjøpsinformasjon: Hvis du har brukerkonto hos oss, lagrer vi kjøpshistorikken din (oversikt over hvilke produkter du har handlet hos oss) i din brukerprofil.  Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.   
Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder. 
Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen. 
Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.  
Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen.  Vi vil slette opplysningene tidligere hvis du motsetter deg å bli profilert.

  
6  Dine rettigheter 
Du kan ha rett til å be oss å: 
Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. 
Gi deg en kopi av personopplysninger om deg. 
Oppdatere dine personopplysninger. 
Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.  
Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger 
Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.  
Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.  
Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.  
Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. 
Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

  
7  Cookies 
Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.

 
8  Endringer i personvernerklæringen 
Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

  
9  Kontaktinformasjon 
Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:  
Kontaktperson: Elin Holter 
Telefonnummer: 67079414 
E-postadresse: elin@norena.no 
Adresse: Heggeveien 13 a – 1481 Hagan